Om Everket AS

Everket AS er den lokale netteier av det elektriske kraftnettet i Notodden kommune. Områdekonsesjonen gir oss rett og plikt til å bygge og drive det elektriske distribusjonsnettet med spenning til og med 22 kV. Vi ble etablert i 1954 som Notodden elektrisitetsverk og skiftet så navn til Notodden Energi Nett fram til 2019.

Everket AS er et aksjeselskap 100 prosent eiet av Notodden kommune via morselskapet Notodden Energi Holding. I tillegg til å bygge og drifte distribusjonsnettet så er vi også pålagt å utføre tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Dette utføres av avdelingen Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Vi innehar også en egen avdeling for energimåling som ivaretar behovet for avanserte måle- og styringssystemer (AMS), som skal bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av kundenes strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet. 

Vi er ca 25 ansatte, og vårt ambisiøse mål å muliggjøre utvikling og vekst i lokalsamfunnet -med landets mest fornøyde kunder. Vi jobber kontinuerlig med å være i forkant med ny teknologi og en proaktiv holdning til endring og kommunikasjon. Vi vil være ansvarsfulle og legger betydelig stolthet i arbeidet vårt. Det skal synes, både internt og i samfunnet vi opererer i. Vårt motto er derfor fortsatt: "Alltid i nærheten!"