Uendret nettleie fra 1.1.2021

Everket AS viderefører samme nettleiepriser fra 1.1.2021 som du hadde ved utgangen av 2020.

Våre gjeldende nettleiepriser ligger under informasjon/nettleie.

Nettleien du betaler går til å sikre stabil og sikker strømforsyning.

 

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd 

Fra 1. januar, 2021 har myndighetene besluttet at du får automatisk kompensasjon ved langvarige strømbrudd over 12 timer.

Dette hører heldigvis til sjeldenhetene og vi jobber kontinuerlig med at dette aldri skal skje, men skulle det likevel oppstå omstendigheter som medfører strømbrudd over 12 timer så vil du fra 1. januar 2021 automatisk få utbetalt penger uten å fremme krav til det nettselskapet du er tilknyttet.