Strømforsyningen blir stadig sikrere

Strømforsyningen i Notodden blir stadig sikrere.  Ved å knytte den store trafoen Sam Eyde i Hydroparken tettere til hovedtrafoen i Lienveien, blir vi langt mindre sårbare ved at man kan «mate» kommunen fra begge disse.

-Men det har kostet, nettsjef Ole-Johan Svea.

-Til sammen har de arbeidene vi har utført for å få dette til kostet mellom 15 og 17 millioner kroner.  Og det har vært veldig mye arbeid.  Vi henter vår kraft fra Svelgfoss kraftstasjon, og der har det vært nødvendig med ganske store ombygginger.  Det meste lå inne i selve kraftstasjonen, nå har vi flyttet alt ut, bygget nye trafoer og strukket nye kabler. I tillegg har vi måttet bygge om i Hvåladalen. Disse arbeidene har tatt tid, og kostet penger, men det er jo vår jobb å sørge for at folk har strøm i kontakten, sier Sveva.

undefined

Notodden øst

Det som står for tur nå er en solid opprusting av det som omtales som Notodden øst.  Det vil si Tveiten, Tinnebyen og Høybøkåsa.

-Det er en god del gammelt nett som skal byttes ut og jeg ser vel for meg at også en del trafoer og nettstasjoner må oppgraderes.  Vi legger så mye vi kan av kablene i bakken, kun i områder der vi møter på fjell er det aktuelt med master eller stolper, sier Sveva.

-I Tinnebyen er det gjort en del arbeid allerede?

-Det er gjort ganske mye det siste året og som man ser er kablene lagt i bakken i store deler av Tinnebyen.  Slik skal vi fortsette, men vi må ta det litt etter tur.  Vi har en plan for forbedringer som vi forsøker å følge.  Men det skjer jo fra tid til annen at vi må fravike denne noe.  Fordi for eksempel kommunen, eller vegvesenet, skal til med prosjekter der vi er nødt til å være med. 

Heddal vest

Det har vært jobbet med en sikrere strømforsyning både nordover og sydover Heddal i et par år. Nå nærmer man seg ferdigstillelse av dette arbeidet.

-Det som nå gjenstår er strekningen fra grensa til Hjartdal og ned til Tubaas. Her skal vi sørge for en sikrere forsyning, og ikke minst ved at kablene blir lagt i bakken.

-Det blir færre feil på nedgravde kabler?

-Det er ikke til å sammenlikne. Det er veldig sjelden at det skjer noe med kabler som ligger i bakken.

Tuvenområdet

Tuvenområdet er også prioritert fra Notodden Energis side.  I følge nettsjef Ole-Johan Sveva jobbes det med planer for å sikre strømforsyningen til Tuven ytterligere.

-Jeg ser ikke bort fra at det vil bety at vi må legge en sjøkabel ut til Tuven, fra Nesøya.  Behovet for kraft er stort og det ser ut til å være økende i det området.  Samtidig er det jo slik at dette også vil komme de øvrige delene av Heddal til gode, sier Sveva.

Tordenvær

Notodden er ikke spesielt utsatt i tordenvær, med visse unntak.

-Uten at jeg vet hvorfor ser vi at visse områder i Gransherad og også deler av Lisleherad er litt spesielt utsatt.  Dette jobber vi med, ved å sikre nett og nettstasjoner på en bedre måte.  Det er ikke lat vi er herre over, slår det ned så slår det ned, men vi gjør det vi kan for å unngå dette, sier nettsjefen.