Vi søker etter Prosjektleder

Prosjektlederen vil inngå i vår Prosjektavdeling som styrer alle større drift, vedlikehold og utbyggingsprosjekter innen eget lav- og høyspent distribusjonsnett. Vi har en del større utbyggingsoppgaver på 11/22 kV distribusjonsnett og stasjoner i årene fremover for å sikre framtidig forsyning. Prosjektlederen vil få et hovedansvar for planlegging og byggeledelse av disse større prosjektene, men vil også kunne involveres i andre drift og vedlikeholdsoppgaver på avdelingen.

Vi ønsker en likere kjønnsfordeling hos oss, og oppfordrer kvinner til å søke!

For full utlysning klikk her!