Positiv energi-prisen 2019

Kildens venner vant prisen

Kildens venner gjør en kjempeinnsats gjennom hele året for å skaffe penger til drift av Kilden. Lærings- og mestringstilbudet blir drevet av Notodden kommune, men det er ikke økonomi til å gi deltakerne meningsfulle oppgaver og litt ekstra tilbud. Det forsøker Kildens venner å sørge for.

Det var leder i styret for Kildens venner, Ida Linås som mottok Positiv Energpirsen på vegne av venneforeningen. En sjekk på 10 000 kroner og en flott skulptur laget av Notodden-kunstneren Ingrid Lene Langedok, på vegne av støtteforeningen. 

Det var liten tvil om at utmerkelsen var populær. 

--Nå skal vi diskutere hvordan vi på beste måte får brukt pengene til brukernes fordel.  Det må vi bruke litt tid på, sier Ida Linås, og legger til at det er hyggelig å bli satt pris på. 

Det var mange gode forslag til kandidater til Positiv Energiprisen og i så måte kunne det vært delt ut mange.  Men juryen samlet seg om Kildens venner. En forening som gjør en stor uegenyttig innsats gjennom hele året.