Hytteeierne på Ble får lys i lampene

Blir det en mild og fin høst kan noen av hytteeierne på Ble feire jul på hytta med strøm i kontaktene.

--Men det betinger at snøen og kulda ikke kommer for tidlig, sier driftsingeniør Runar Evensen, som har stått for prosjekteringen av utbyggingen på Store Ble.

Det var et utvalg blant hytteeierne selv som tok kontakt med Notodden Energi Nett for å lufte muligheten for framføring av strøm til hytteområdene på Notoddens-siden av Blefjell.

--Vi hadde en del møter rundt dette og la fram planer for hvordan det hele kunne gjennomføres.  Men forutsetningen har hele tiden vært selvkostprinsippet.  Notodden Energi kan ikke forskuttere en slik utbygging, sier Runar Evensen.

Ca. 40 hytter

I første omgang er det ca. 40 hytter som vil bli tilkoplet i området.  Det var nærmere 80 hytteeiere som meldte sin interesse innledningsvis, men det er kostbart å bygge ut infrastruktur i området og etter hvert var det ganske mange som falt av.

--Grunneier Svein Olav Duesund ble den som fikk det hele i gang, ved at han har gått inn og forskuttert en god del, i tillegg til at han også står for gravingen av grøfter og legging av kabler gjennom sitt entreprenørfirma, forteller Evensen.

Arbeidene starter i fjor da det ble gravet 2,7 kilometer grøft fra Helleberggrenda og opp til felt Duesund langs Storeble-vegen.  Potensialet her er tilkopling av 60 hytter. I år er det gravd videre fra felt Duesund til parkering Storeble. Og satt ned fire høyspentkiosker. Videre er det gravd fra parkeringen og over Espeaa og til Nattetjønn.  Det som gjenstår er fra Espeaa til Sørstul.  Det vil skje kommende sesong.

Lavspent gjenstår

Så langt er det høyspentkablene som er gravd ned, men som nevnt kan det bli lagt ned lavspent fram til en del hytter i høst, om været tillater det.

--På grunn av kapasiteten på eksiterende linjenett er det en begrensing i prosjektet på ca. 80 hytter. Men ser vi litt framover vil det åpne seg muligheter for å kople til langt flere, sier Runar Evensen, som understreker at det hele må betales av grunneiere og hytteeiere. 

Totalprisen så langt er ca. 8,2 millioner kroner.

På bildet: Hytteeier Olav Falk Pedersen, som har stått i spissen for hytteeierne, grunneier Svein Olav Duesund, ordfører Gry F. Bløchlinger, daglig leder i Notodden Energi, Olav Forberg, driftsingeniør Runar Evensen og gravemaskinfører Magne Rønningen befarte utbyggingen på Storeble.