Høyspentkablene skal graves ned

Når våren kommer det strekningen mellom Melås og Likroken som skal fullføres.  Høyspentkablene skal i bakken, og det skal også byttes ut en god del av lavspentnettet.

--Når høyspentkablene graves ned i bakken unngår vi 90 prosent av feilene. Men det krever både kapital og kapasitet, sier driftsingeniør Runar Evensen.

Når våren kommer det strekningen mellom Melås og Likroken som skal fullføres. Høyspentkablene skal i bakken, og det skal også byttes ut en god del av lavspentnettet.
--Målet er å legge høyspentkablene i bakken både på østsida og vestsida av Heddal. Men som sagt, det er et spørsmål om penger og kapasitet. Slike prosjekter er kostbare.
--Og i mellomtiden må stolper byttes?
--Når det er behov for å bytte en stolpe eller flere må vi bare ta det, selv om det kanskje kan ses som bortkastet. Men her er det snakk om sikkerhet, også leveringssikkerhet. Det kan være råte, det kan være små ras eller andre ting som påvirker dette. Men som sagt; målet er å få lagt hovedforsyningen til Heddal i bakken, på begges ider av bygda.

Tre til fire år
Notodden Energi Nett har naturligvis en plan for arbeidene i Heddal.
--Og vi ligger nok omtrent på planen, om jeg kan si det slik. I løpet av tre-fire år skal høyspentkablene være i bakken og alt gammelt være skiftet, av det som må bygges om.
--Det er snakk om et evigvarende vedlikehold?
--Vi må foreta vedlikehold og utskiftinger suksessivt. Det er viktig at vi holder nivået. Kommer vi på etterskudd med vedlikeholdet blir det dyrt, samtidig som leveringssikkerheten blir dårligere. Vi har svært god regularitet i dag og slik skal det fortsette.

--Apropos leveringssikkerhet. Det er også slik at om strømmen skulle bli borte over noe tid, så koster det Notodden Energi Nett penger.
--Da trer KILE-kostnadene inn. Det kan sammenliknes med en bøtelegging. Vi er forpliktet til å levere, og klarer vi ikke det, blir vi straffet av Norges Vassdrags- og energidirektorat. De senere åra har vi hatt svært lave Kile-kostnader, men det betinger at vi er flinke med vedlikeholdet, sier Runar Evensen.