Tjenester

Notodden Energi kan utføre en del tjenester for private og bedrifter ved forespørsel. Skal du bygge, eller trenger du utstyr eller personell til relaterte områder så ta kontakt med oss

Byggestrøm
Vi leier ut skap for byggestrøm. Skal skapet kobles til luftledning, setter vi det opp på nærmeste stolpe. Skal det kobles til kabel, må du sette opp et solid stativ ved nærmeste fordelingsskap, eventuelt ved enden av stikkledningen.
Stativet må være godt festet, og avstivet. Du må i tillegg sørge for at kabelen blir beskyttet mot mekaniske påkjenninger, f. eks. ved hjelp av et plastrør. (Se forøvrig under eget punkt: "Byggestrømskap".)

Leie av utstyr/personell/tjenester

    * Timebasert avhengig av jobbstørrelse/behov for personell
    * Koble fra strømmen ved arbeid eget anlegg
    * Kurvbil/lastebil med sjåfør
    * Kabelpeiling/kabelpåvisning
    * Privat gatelys

Har du behov for å få utført en eller flere tjenester som vi kan utføre, så ring oss og gjør en avtale på telefon 35 02 50 50.