Tilknytning til AMS-måler via HAN-porten

HAN-porten på AMS-måleren din gir mulighet til å koble til eksternt utstyr

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network / hjemmenettverk) der det der er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Noen strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem eller knytte til "smart"-billading. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten. Måleren tillater kun datatrafikk ut gjennom HAN-porten og det er derfor ikke mulig å påvirke informasjon som ligger i din måler utenfra. HAN-porten er som standard stengt slik at du selv må aktivt åpne den hvis du ønsker det. 

Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten

Dersom du ønsker at nettselskapet skal åpne for informasjonsstrøm ut av HAN-porten, send en epost til Everket fra den epostadressen som du er registrert med hos oss. Eposten sendes til: post@everket-notodden.no med følgende innhold:

  1. I emne-feltet skal du skrive «Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten»
  2. Klipp følgende tekst inn i tekstfeltet og bytt ut det som står i parentes med relevant informasjon: Jeg, <nettkundes navn>, erklærer med denne eposten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også inneforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten. Åpningen gjelder for måler med måler-id <måler-ID>, på adresse <adresse hvor måleren står>. Vennligst åpne for datastrøm så snart som mulig.

Du kan finne mer informasjon om dette i dette dokumentet.

Hvordan kan jeg stenge av informasjonsstrømmen fra HAN-porten etter jeg har åpnet den?

For å stenge av informasjonsstrømmen tar du kontakt med oss via epost eller telefon på samme måte som da du ba om åpning for dette. Husk å oppgi målernummeret på den måleren du ønsker at vi skal stenge informasjonsstrømmen fra. Du vil få en bekreftelse per epost når HAN-porten er avstengt. Dersom du sier opp nettavtalen/flytter, vil informasjonsstrømmen fra HAN-porten bli avstengt uten at du trenger å ta kontakt for dette.

Nyttige lenker:

https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_70.pdf