Strømsparing

Du har kanskje hørt om Enøk. Enøk er forkortelse for energiøkonomisering. Det handler om å ta vare på energien ved å bruke den på rette måten.
Enøk-sentrene i Norge gir gode råd og har mye nyttig informasjon om sparetiltak. Enova arbeider for at boligeiere skal kunne redusere energibruken i sine hjem ved å gi gratis rådgivning og informasjon om de riktige tiltakene. Visste du f.eks. at for hver grad du senker innetemperaturen så sparer du ca. 5 prosent av kostnadene til oppvarming. I tillegg får du et bedre innemiljø.


Her finner du 10 enkle sparetiltak som du kan følge for å spare strømutgifter i din bolig:

1. Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.
2. Monter sparedusj. Dette halverer som oftest varmtvannsforbruket til dusjing.
3. Reduser temperaturen i varmtvannsberederen til ca. 65 °C.
4. Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder.
5. Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.
6. Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur for nattsenking av temperaturen.
7. Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk. I Norge bruker gjennomsnittshusholdningen 2 750 kWh i året til lys, dobbelt så mye som våre naboland.
8. Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5% av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.
9. Montèr gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.
10. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.