Nettleie

Du betaler nettleie for å være tilknyttet strømnettet, samt for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg.

Nettleien går til å dekke kostnadene for en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner både lokalt i området til din netteier (se grafen under i blått) og til det regionale og nasjonale strømnettet (se grafen under i grått). I tillegg er netteier pålagt oppgaver knyttet opp mot tilsyn av elektriske installasjoner (DLE) og måling i eget område. Kostnadene til dette dekkes også av nettleien.

En stor del av nettleien er offentlige avgifter som merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten (se grafen under i turkis).

På Notodden fastsetter Everket AS nettleien du betaler, men myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt en grense for selskapets inntekter over en femårsperiode som kalles en inntektsramme. NVE gjennomgår Everket AS sine regnskaper årlig, og fastsetter hvor stor inntekten kan være. Inntektsrammen fastsettes slik at den skal dekke kostnadene samt gi en rimelig avkastning til eierne, dersom selskapet drives effektivt. 

For å fastsette nettleien lages det en beregning over antatt strømforbruk for perioden. Nettleien kundene betaler bestemmes ved at inntektsrammen fordeles på antall kunder (fastleddet) og det totale, antatte forbruket (energileddet).

Dersom forbruket endres, vil også forutsetningene for beregningene endres. En økning i forbruket vil føre til større transportvolum, og således lavere priser på nettleien pr kWh. Omvendt vil lavere forbruk føre til høyere nettleie.

Du finner en oversikt over våre nettleiepriser her: Nettleiepriser

For kunder av Everket AS gjelder følgende avtaler:
Standard avtale for nettleie
Vilkår for tilknytning
Personvernerklæring

undefined