Din husstand blir fakturert månedlig basert på ditt forbruk gitt av dine måleravlesninger. Det er derfor viktig å levere målerstand hver måned. Dette kan du gjøre på nett via "mine sider", via tekstmelding fra din mobil. 

Avlesning på Internett

Ved å logge inn på "Min side nett" levere måleravlesning, opprettholde kontaktinformasjon og følge med på forbruk og fakturering.

Avlesning fra mobilen

Kodeord NOTM og deretter din målerstand til 26166 vil registrere din målerstand direkte i våre systemer. Du vil få en kvittering som inkluderer din forrige måleravlesning, samt forbruket i perioden.
Eksempel på sms til 26166: notm 32578 

Det er viktig å levere måleravlesning

Dersom du ikke leverer målerstand, blir den stipulert ut i fra tidligere forbruk og antatt forbruk i henhold til årstiden. Dersom dette gjentas mange ganger på rad, kan du risikere å betale for mye eller for lite, og dermed bli korrigert for denne endringen neste gang du leverer måleravlesning.