Graving

Før det settes i gang gravearbeid må det undersøkes med oss om vi har kabler i bakken der det skal graves. Dette gjøres ved å ringe eller kontakte oss på annen måte minst to dager før gravingen skal skje, dette for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid.

Spør før du graver

Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss gratis på dagtid. Ønskes påvisningen på kveldstid faktureres dette etter medgått tid. Husk at det er den som graver som er ansvarlig for eventuelle skader og som er erstatningspliktig.

Ved bestilling trenger vi opplysning om følgende:

Ved kabelpeiling vil det bli skrevet ut en gravetillatelse som beskriver betingelsene rundt graving.