Energimerking av bygg

Fra 1. juli 2010 må alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha energiattest. Fra samme dato ble det innført et nytt energimerke som viser bygningens energistandard.

Alle boligeiere kan energimerke boligen sin gratis på www.energimerking.no. På samme nettside kan fagpersoner energimerke yrkesbygg og nyoppførte boliger. Som nettkunde på Notodden hos Everket AS finner du nødvendig informasjon ved å logge deg inn her på hjemmesiden.

Fra 1. juli 2010 inneholder energiattesten et nytt energimerke som inneholder en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren viser hvor energieffektiv boligen eller bygningen er. Oppvarmingskarakteren viser hvor stor del av oppvarmingen som kan dekkes med andre energibærere enn elektrisitet, olje og gass.
Merkingen av boliger skjer ved at boligeiere fyller ut en selvangivelse på www.energimerking.no. På bakgrunn av opplysningene som legges inn, utstedes en energiattest med et energimerke og en liste over tiltak som gjør boligen mer energieffektiv. Attesten skal legges fram ved salg eller utleie av boligen. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for og fører tilsyn med energimerkeordningen.
 
De aller fleste eksisterende boliger vil få energikarakter E til G, som er den nedre del av skalaen. Bygninger som følger byggeforskriftene fra 2007 vil normalt få C eller D. Lavenergibygninger, passivhus og liknende vil kunne få A eller B.
 
Oppvarmingskarakteren viser i hvilken grad bygningen kan bruke andre energibærere enn strøm, olje og gass til oppvarming av rom og varmtvann, og er uavhengig av energikarakteren. Eksempler på oppvarmingskarakterer:
Grønt: Vannbåren oppvarming basert på biobrenselkjel, med elektrisitet som spisslast.
Gult: Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, kombinert med direkte elektrisk oppvarming.
Rødt: Kun elektrisk oppvarming eller oljefyring.