Arbeid nær høyspentanlegg

Arbeid nær høyspentledninger kan i verste fall føre til alvorlig ulykker

Vi opplever av og til at det blir utført arbeid nær våre høyspentledninger som vi ikke er varslet om. Har du kranbil, skal du sette opp stilas, jobbe i stige eller bruke andre apparater i nærheten av en høyspentledning må du gjøre noen forberedelser.

Planlegger du slike arbeider er dette viktig informasjon:

  1. Du har ansvar og plikt til å innhente nødvendig informasjon før du arbeider nær Everket sine anlegg
  2. Aktiviteter nær høyspentlinjer er livsfarlig
  3. Arbeid innenfor 30 meter må varsles og kan ikke foregå uten tillatelse. Dette gjelder også bruk av utstyr som er oppstilt utenfor denne sonen men som kan nå 30 meters grensen, for eksempel kranbil eller lift.

Selv om du jobber et stykke fra selve høyspentanlegget kan du få strøm i deg, eller det kan komme overslag fra ledning til f.eks. kranbilen din.

For å unngå skade på mennesker, anlegg og maskiner må alt arbeid innenfor 30 meter horisontalt fra strømførende ledninger varsles og man må få tillatelse fra Everket eller selskapet som eier ledningen til å utføre arbeidet. Everket skal alltid kontaktes for å befare stedet og for å vurdere hvilke sikkerhetstiltak som må til. Varsle i god tid!