Flytter du ut eller inn av ny bolig

Skal du flytte ut og andre overtar boligen?Kundeforholdet løper til du selv sier opp, og vi må ha opplysninger om den som overtar boligen. Du må lese av måleren på flyttedato og kontakte vårt kundesenter. Det er viktig at du oppgir ny adresse slik at sluttoppgjør kommer frem til deg.Hvis du leier bolig må du avklare med huseier om andre skal flytte inn eller om anlegget skal stenges.

Skal du overta bolig?
Du må bekrefte abonnementet ved å kontakte vårt kundesenter. Vi trenger måleravlesning på flyttedato, fullstendig navn, fødselsdato, telefonnummer og fakturaadresse.

Skal anlegget stenges?
For å stenge anlegget må vi ha tilgang til måleren. Kontakt vårt kundesenter for å gjøre avtale. Bestillingen er ikke godkjent før du har mottatt bekreftelse fra oss.