Feilmelding

Feilmelding Strøm: 35 02 50 50 (08:00 - 15:00 på hverdager)
Feilmelding strøm utenom kontortid: 40 40 57 00 eller 40 40 57 01

Feilmelding Altibox: 35 02 50 50 (hele døgnet)

Før du ringer oss om feil på strømnettet kan det være lurt å ta en titt ut av vinduet og se om det lyser hos naboen. Dersom lyset er borte hos flere naboer, er sjansen stor for at det er en feil på nettet. Hvis ikke bør du ta en liten kontroll av ditt eget anlegg:

- Kontroller at sikringene er inntakte.
- Har du automatsikringer kontrollerer du at disse står i riktig posisjon (slått opp).
- Har du jordfeilbryter sjekker du at denne står i riktig stilling.
- Vær oppmerksom på at du kan ha inntakssikringer som gjerne sitter på loftet eller i et skap ute på grunnmuren.

 

undefined