Elvettregler

Det er viktig å ha noen elvettregler når det gjelder elektriske apparater i en bolig.

Spesielt er dette viktig for å unngå branntilløp. Husk at du kun har lov til å foreta enkelte elektriske tilkoplinger på eget utstyr. I de fleste sammenhenger er det lurt å benytte elektrofagfolk til elektriske installasjoner i egen bolig.

Her er noen gode og enkle elvettregler:

- Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse husdyr.
- Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
- Slå av kokeplater etter bruk. Er du glemsom, anskaff tidsbryter.
- Montèr rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltekontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
- Ikke utfør arbeid selv som krever elektrofagfolk.
- Bruk aldri sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
- Trekk støpslet til termostatstyrte elektriske apparater ut av stikkontakten når de ikke er i bruk.
- Er sikringer, koblingsbokser, støpsel eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med installatør.
- Gammelt elektrisk utstyr kastes. (NB! El-utstyr er spesialavfall.)