Brukerråd

Alle elektriske apparater som koples til strømnettet utgjør en viss fare. Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbranner. Her er noen gode generelle råd for bruk av elektriske artikler.

CE-merket

Hvis du er i tvil - be forretningen vise at produktet er produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav, som også gjelder i Norge.

Stand-by

Slå av alle elektriske apparater helt  når de ikke er i bruk. Unngå å la apparatene stå i "stand-by".

Termostatstyrte apparater

Mange apparater er utstyrt med termostat. Det kan være kaffetraktere, vannkokere, strykejern, hårfønere og lignende. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

Følg bruksanvisningen

Følg alltid bruksanvisningen for de enkelte elektriske apparatene, både når det gjelder bruk og vedlikehold. Bruk ikke apparater til andre ting enn de er tiltenkt. Forsøk deg heller ikke som "hobbyreparatør" - overlat reparasjoner til fagfolk.

Andre råd for å unngå brann:

- Vær sikker på at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand. Kast gammelt elektrisk utstyr og slitte ledninger.
- Husk å slå av kokeplater. Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk. Slå av TV`en med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen. Evt trekk ut pluggen hvis det ikke er en hovedbryter på apparatet.
- Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.
- Ikke bruk sterkere lyskilder i lampene enn det som er merket på produktet. Lampeskjermer som endrer farge er et tegn på for høy wattstyrke på lampen.
- Belast ikke den enkelte stikkontakt med for mange apparater.
- La elektriker gjøre elektrikerjobben. Er bryter eller stikkontakt varm, bør du ringe elektriker for at han kan vurdere om bryteren eller kontakten må skiftes ut.   
     

Deponering

Apparater kan deponeres i container hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.