Brann

Nyere undersøkelser viser at rundt 50 prosent av alle bygningsbranner og -branntilløp har elektrisk årsak.

Årlig dør mellom 10 og 20 personer av slike branner i Norge.

Det utbetales omlag 500 millioner kroner i erstatning etter branner med elektrisk årsak her i landet hvert år.
Det er boligeier som har ansvaret for at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid tilfredsstiller myndighetenes sikkerhetskrav.
Gjennomgang av brannstatistikken og virkemidler i Norge viser at vi har en nedgang i antall boligbranner og at vi har et stabilt brannbilde i utstyrstyper som har vært involvert i brann. Vi ser også at endringer i sikkerhetskrav som er satt til utstyret har positiv innvirkning på brannstatistikken. Det er likevel viktig at du tar noen forholdsregler for å unngå brann.

Her er derfor noen gode råd for å unngå brann i din bolig:

- Lek ikke "hobbyelektriker". La en autorisert installatør utføre nødvendig arbeid på den elektriske installasjonen. Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme eller misfarget, kan det tyde på overbelastning. Ta i så fall kontakt med en elektroinstallatør.
- Tørrkoking og glemsomhet kan forårsake brann.
- Bruk ikke sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. OBS! Vær spesielt oppmerksom på at du får riktig type pære når du skal bytte pærer i lavvoltsanlegg.
- Ikke bruk løse lamper eller frittstående varmeovner på barnerom eller rom hvor det er løse husdyr.
- Trekk støpselet ut av termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.
- Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
- Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig og bør kastes.

Husk! Vi bryr oss om deg og ditt elektriske anlegg.