DLE/ Tilsyn

I likhet med de aller fleste andre everk/nettselskaper i Norge er Notodden Energi pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg i vårt forsyningsområde. Det lokale eltilsyn ved Notodden Energi er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn under kontroll av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Forhåpentligvis finner du nyttig info som angår DLE-virksomheten ved å klikke på de ulike valgene under hovedmenyen.

Hvis du vil vite mer om hva du selv har lov til å utføre eller har andre spørsmål vedrørende elsikkerhet, kan du ta kontakt med Det Lokale Eltilsyn eller besøke DSB sine hjemmesider (klikk på linken nederst på siden).

Du kan også ringe eller maile oss for å avtale kontroll av ditt elektriske anlegg. Telefon: 35 02 50 50. E-post: dle@notodden-energi.no.


DSB sine hjemmesider